Gwarancja

Kanada i USA

Poniższy opis gwarancji nie stanowi oficjalnego Oświadczenia Gwarancyjnego. Okres Gwarancji Standardowej wynosi 1 rok na części i robociznę. Po otrzymaniu potwierdzonej rejestracji produktu (za pośrednictwem naszej strony internetowej lub pocztą), ograniczona gwarancja może zostać zastąpiona przedłużoną gwarancją na wady produkcyjne do 10 lat (tylko 3 lata na części mechaniczne tj: mechanizm laserowy, regulacja głośności, przełączniki). Aby otrzymać bezpłatną przedłużoną gwarancję, produkt MOON musi zostać zakupiony jako nowy u autoryzowanego sprzedawcy produktów MOON i zarejestrowany za naszym pośrednictwem w ciągu 30 dni od daty zakupu. Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona z podmiotu prywatnego na inny podmiot prywatny. Aby zarejestrować produkt MOON, kliknij tutaj. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązuje Gwarancja Standardowa. Powyższy opis ma na celu przedstawienie ogólnego opisu ogólnych zasad gwarancji na produkty MOON. Szczegółowe informacje na temat warunków przedłużonej gwarancji na produkt MOON można znaleźć w dokumencie „Program rejestracji produktu” dołączonym do instrukcji obsługi. W celu uzyskania natychmiastowej pomocy należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów MOON.

Terytorium poza Kanadą i USA

Rejestracja Produktu nie jest u nas wymagana. Produkty MOON sprzedawane poza Kanadą i USA są objęte wyłącznie gwarancją autoryzowanego sprzedawcy MOON i/lub autoryzowanego dystrybutora produktów MOON i mogą, ale nie muszą być takie same w różnych regionach, w odniesieniu do warunków. W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji oferowanych w danym kraju należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub dystrybutorem produktów MOON.