Regulamin użytkowania

1. Warunki Wstęp

Witamy na stronie internetowej należącej do firmy Simaudio Ltd. (www.simaudio.com), zwanej dalej po prostu „stroną internetową”. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących Warunków Korzystania ze strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania, prosimy nie uzyskiwać dostępu do niniejszej strony internetowej ani nie korzystać z niej. Należy pamiętać, że firma Simaudio Ltd. może zmienić warunki korzystania z niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie i/lub bez uprzedzenia.

2. Informacja o prawach własności intelektualnej

Niniejsza strona internetowa, łącznie z wszelkimi treściami pojawiającymi się na niej lub dostępnymi za jej pośrednictwem, jest chroniona prawem autorskim i/lub prawem znaków towarowych. Wszelkie ich adaptacje, powielanie lub rozpowszechnianie są niniejszym surowo zabronione, chyba że wyraźnie zezwoli na to na piśmie właściwy przedstawiciel firmy Simaudio.

3. Licencja na używanie

Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów z niniejszej strony internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na mocy tej licencji nie mogą Państwo:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek prezentacji publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  • próbować dekompilować lub odtwarzać kod źródłowy oprogramowania zawartego na stronie internetowej Simaudio;
  • usuwać z materiałów wszelkich zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności;
  • przekazywać materiałów innej osobie ani „odzwierciedlać” materiałów na innym serwerze.

Przedmiotowa licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszą Państwo którekolwiek z powyższych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Simaudio w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu przedmiotowej licencji, muszą Państwo zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Państwa posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Materiały na tej stronie internetowej są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Simaudio nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi gwarancje dorozumiane lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, Simaudio nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na niniejszej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z tymi materiałami lub na stronach, do których prowadzą linki na niniejszej stronie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Simaudio lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na niniejszej stronie, nawet jeśli Simaudio lub jej upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć do Państwa zastosowania w części lub w całości.

6. Linki

Firma Simaudio nie zapoznała się ze wszystkimi stronami, do których prowadzą linki na jej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że Simaudio popiera tę stronę. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko.

7. Korekty i errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Simaudio nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na niniejszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Simaudio może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na niniejszej stronie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Simaudio nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

8. Prawo właściwe

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Simaudio Ltd w Boucherville w Quebecu w Kanadzie. Wszelkie roszczenia dotyczące niniejszej strony internetowej podlegają prawu prowincji Quebec bez względu na przepisy kolizyjne. Dostęp do strony internetowej spoza Kanady uzyskują Państwo z własnej inicjatywy.

9. Wykorzystywanie danych osobowych

Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności