Korzystanie z plików cookie

WSTĘP

Witamy na Stronie Internetowej Simaudio Ltd. (www.simaudio.com). Korzystanie z naszej Strony Internetowej oznacza akceptację następujących Warunków Korzystania ze Strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania, prosimy nie uzyskiwać dostępu do niniejszej Strony Internetowej ani nie korzystać z niej.

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Niniejsza Strona Internetowa Simaudio Ltd., łącznie z wszelkimi treściami pojawiającymi się na niej lub dostępnymi za jej pośrednictwem, jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie ich adaptacje, powielanie lub rozpowszechnianie są niniejszym surowo zabronione, chyba że wyraźnie na to zezwolono.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Simaudio Ltd. nie gwarantuje dokładności, aktualności ani wiarygodności zawartości niniejszej Strony Internetowej, ani też nie gwarantuje, że zawartość będzie dostępna bez błędów i pominięć. Informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako opinia prawna i firma Simaudio Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Firma Simaudio Ltd. zobowiązuje się do przestrzegania Państwa prawa do prywatności zgodnie z przepisami prawa Quebecu i Kanady, szanując ochronę danych osobowych.

Firma Simaudio Ltd. może gromadzić dane osobowe na Państwa temat. Gromadzenie danych osobowych jest prowadzone na wyłączny użytek Firmy, w celu umożliwienia nam komunikowania się z Państwem, świadczenia usług i dostarczania żądanych informacji lub dostarczania informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. O ile nie udzielą Państwo innej zgody, firma Simaudio Ltd. będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do tych celów. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dodatkowych informacji, mogą nas Państwo o tym stosownie poinformować.